Tisztelt Elnök Úr/Asszony!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, visszavonásig, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartás Budapest Érdekvédelmi részleg ügyfélszolgálatán történő személyes megjelenés - az Önök védelmében – felfüggesztésre került.

Kérjük, hogy ügyfeleink keressenek minket interneten, telefonon, az ügyintézéshez a kapcsolatfelvétel ezen módját részesítsék előnyben.

Személyes megjelenésre előzetes bejelentkezést követően, csak különösen indokolt esetben van lehetőség.

Elérhetőségünk:
Telefon: 06/1-236-5232, vagy 06/1-235-5237
e-mail cím: budapest.erdekvedelem@mil.hu


Kegyeleti feladataink ellátása folyamatos, azonban személyes megjelenésre előzetes, telefonos bejelentkezést követően, szintén csak különösen indokolt esetben van lehetőség. Kegyeleti ügyben időpontegyeztetés hétköznapokon az alábbi telefonszámon lehetséges: 06/1-236-5196

Személyes megjelenés esetén ügyfélszolgálatunk az alábbi korlátozó szabályok elfogadásával és betartásával vehető igénybe:
1. A beléptetést végző szolgálati személynek ellenőriznie kell a belépő személy testhőmérsékletét.
2. Az ügyfélnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy:
- az elmúlt 14 napban nem járt olyan országban, ahol a COVID-19 megbetegedés előfordul,
- nem került kontaktusba COVID-19 beteggel, és,
- a beléptetéskor mért testhőmérséklet kevesebb volt, mint 37 Celsius fok, valamint,
- az objektumba való beléptetés előtt el kell végeznie az előírt módon a kéz fertőtlenítését.

A korlátozás felfüggesztéséről, ügyfélszolgálatunk teljeskörű működéséről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Szíves megértésüket köszönjük!
Kívánunk Önöknek és tagjaiknak nagyon jó egészséget!

Tisztelettel:
Szabó Tünde őrnagy
részlegvezető

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
1. Katonai Igazgatási Központ

Érdekvédelmi részleg
Tel.: +36-1-236-5349
HM tel.: 02-22-6448
Mobil: +36-30-815-0167
FAX: +36-1-236-5235
HM FAX: 02-22-6909

Ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 2020. június 20-án szombatra tervezett családi napja elmarad.

Tisztelt Harminckettesek Baráti Kör Tagok!
Barátaink!

 

A mai napon – 2020. március 11-én – kaptuk az informá-ciót, hogy Magyarország Miniszterelnöke, a Honvédelmi Miniszter és a Magyar Honvédség Főparancsnoka vész-helyzetet rendelt el, ezzel korlátozta a laktanyákban, ka-tonai objektumokban tartandó összejöveteleket. Ebbe a korlátozásba beleesik a 2020. április 6-án 16.00 órára, korábban meghirdetett baráti kör találkozónk is, amely elmarad.

Sajnálatunkra ezt az összejövetelünket egy későbbi, ma még előre nem látható időpontban tudjuk megtartani, melyről időben tájékoztatunk benneteket.

Mindenki bölcs megértésére számítva:
Harminckettesek Baráti Kör Elnöksége

 

Üdvözöljük honlapunkon

A haderőreform következményeként 2007. január elsejével felszámolásra került az MH 32. Budapest Őr és Díszezred jogelőd katonai szervezeteinél évtizedekre visszamenő hagyomány volt a nyugdíjasok köszöntése. Minden év január második felében az alakulatnapon, az ezred katonái találkoztak és köszöntötték a katonai szervezettől nyugállományba vonult hivatásos katonákat, polgári alkalmazottakat. A rendszerváltást követő folyamatos haderő átalakítás egyik következménye a személyi mozgás, a fiatalokon kívül több, a katonai szolgálatát éppen az ezrednél kezdett idősebb kollégát is érintett, más katonai szervezethez kerültek, ahonnan késöbb nyugállományba mentek. Hogy továbbra is közelében maradhassanak az ezred kollektívájához körükben vetődött fel egy mindenki számára elérhető közösség megalakítását szorgalmazó ötlet.

     Janó János (1938-2013) százados, és Pataki József (1939-2013) törzszászlós, kezdeményezését tett követte, aktív és nyugállományú katonák valamint polgári alkalmazottak 1997. szeptember 1-én megalakították a 32-sek Baráti Körét. Ezzel olyan katonai közösség jött létre, amely nem csak a 32-es hadrendi megnevezést viszi tovább, hanem tömöríti mindazokat az aktív és nyugállományú katonákat valamint polgári személyeket – nemtől, kortól függetlenül –  akik valaha a katonai szervezetnél szolgáltak/szolgálnak vagy alkalmazásban álltak/állnak. A baráti kör megalakulását követően az ezred, majd megszűntetését követően jogutód szervezete az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn és ápol a kötelékéből nyugállományba vonult személyekkel.

     A 32-esek Baráti Körét nem csak a közös múlt, de a katonai erények és értékek is összekötik. Úgy gondoljuk békeidőszakban a 32-esek zászlója megtanít becsülettel élni, mert napjainkban ez talán a legnagyobb próbatétel. 2013. január 13-án alegységzászló-adományozó ünnepségen hős elődeink dicsőséges zászlója kelt újra életre, mondhatni feltámadott. Büszkék vagyunk az elődökre, mert megőrizték a 32-esek nevét. „Hittel, becsülettel, vitézséggel, hűséggel a nemzetért, dicsőséges elődeink példáján lelkesülve a zászlót megőrizzük és követjük!” – ígérte a mai 32-esek nevében a nemzeti honvéd díszegység parancsnoka, amiben méltó partnere leszünk. Mi, akik ezer szállal kötődtünk a 32-esek nevéhez, kötődünk a dandárhoz, melyben nem csak múltunkat és mentorunkat, de a jövő katonai kultúráját is látjuk büszkén követjük az alegység-zászlót.

     Éppen ezért is legfontosabb célkitűzéseink között a honvédelmi hagyományőrzés, ezen belül a 32-es hadrendi megnevezés, az ezred történetének és hagyományainak ápolása, illetve ebbe a folyamatba a fiatalabb korosztály bevonása szerepel. Közülük kiemelendő Král Attila ezredes, aki fáradtságot nem kímélő kutatómunkával feldolgozta az ezred több, mint 270 éves múltra visszatekintő történetét.

     A baráti kör tagjai évente két alkalommal április és szeptember hónapok első hétfőjén tartja klubösszejöveteleit Budapesten a Petőfi laktanyában (XI. kerület Budaőrsi út 49-53), más alkalmakkor az éves programtervben rögzített eseményeken, rendezvényeken találkoznak.

     A honlapról nem csak a baráti kört és tevékenységét ismerheti meg, hanem az alakulat gazdag múltra visszatekintő két és fél évszázados történetét, amelyben a magyar történelem is újraéled; Budapest helyőrséget; a jogutód katonai szervezet a helyőrség dandár profilját; a programajánlónkat; a honvédelem kisebb szegmensét érintő rendezvényeket, melyhez ön is csatlakozhat; a hasznos linkek és a közérdekű menüben pedig fontosabb, közérdeklődésre számot tartó honlapokra juthat, dokumentumokra találhat. A hírek között böngészve és a kéthavonta megjelenő periodikákban az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről olvashat.

     A baráti kör nyílt, nem csak rendezvényeire, hanem tagjai sorába is várja mindazokat, akik elkötelezettek a honvédelem ügyéért, ápolják és továbbviszik a 32-es elődök szellemi örökségét.

                   www.youtube.com/watch?v=jmrAUmMpZYc

     Szánjon ránk néhány percet és ismerkedjen meg honlapunkkal!

     Köszönjük érdeklődését.

Balogh László ezredes,

a baráti kör elnöke

Együttműködés a nyugállományú szervezetekkel

 Együttműködési megállapodást írt alá az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubjának, valamint a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ) elnökeivel a Petőfi laktanyában.

    „A katonai hivatás nem ér véget az aktív szolgálat befejezésével. A nyugállományú klubok tevékenysége jól példázza mindezt. A szervezeteink közötti együtt-működés összekötő kapocs a múlt és a jelen katonái között” – hangzott el azon a rendezvényen, ahol Kun Szabó István dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá Kovács Imre nyugállományú dandártábornokkal, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának elnökével és Péter László nyugállományú ezredessel, a HOKOSZ elnökével.

    A honvédségi nyugdíjasok közösségi aktivitásának egyik legfőbb színtere az MH BHD Honvéd Kulturális Központja, amely az aktív állományú honvédségi dolgozók kulturális és szabadidős igényeinek kielégítése mellett a tárca nyugdíjasainak is számos programot és egyéb lehetőséget biztosít a jövőben is.

Vastagh László

Fotó: Szabó Lajos zászlós

 

STEFÁNIA-PALOTA
Honvéd Kulturális Központ
Nyitva: naponta 08.00 - 22.00
1143 Budapest
Stefánia út 34-36
Levelezési cím:
1438 Budapest, Pf: 552
Tel: +36-1-460-0796
HM: 26-424
www.bphkk.hu

JEGYINFORMÁCIÓ – KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
HM tel.: 26-163
Tel.: 06 1 383-4958
www.bphkk.hu
www.jegymester.hu

PROGRAMINFORMÁCIÓ - KÖZMŰVELŐDÉSI CSOPORT
Tel.: 06 1 433-9012
HM tel: 26-157
csuka.zoltanne@hm.gov.hu
haraszti.agnes@mil.hu

REGIMENT ÉTTEREM
HM tel.: 26-428
Tel.: 06 1 883-6634
Mobil: 06 30 777-5293
regimentetterem@mil.hu

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZLEG
Huczka Ágnes
Tel.: 06 1 433-9014
HM tel.: 26-201 és 26-191
huczka.agnes@hm.gov.hu

REKREÁCIÓS ALOSZTÁLY
HM fax: 26-110
Fax: 06 1 237-5554
Dr. Zölleiné Szeidl Tünde (katonai kiképzési és oktatási rendezvények)
HM tel.: 27-164
Tel: 06 1 237-5524
Keczeliné Horváth Éva (Erdőbénye)
HM tel: 27-175, 36-052
Tel: 06 1 237-5520
Szabó Adrienn (Csopak, nemzetközi üdültetés-CLIMS)
HM tel: 36-205
Tel: 06 1 237-5541
Medve Jelena (Balatonakarattya, Badacsonylábdihegy)
HM tel.: 26-111
Tel.: 06 1 237-5588
Barna Orsolya (Buják, Bánk)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06 1 433-9002
Müllerné Pál Judit Mónika (Mályi, Mátraháza)
HM tel: 26-120
Tel.: 06 1 433-9006
Jordán Krisztina (nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06 1 883-6681

KÖNYVTÁR
HM tel.: 26-233
Tel.: 06 1 883-6635

NYUGDÍJAS KLUB
HM.: 26-419
Tel.: 06 1 433-9019

PORTASZOLGÁLAT
HM tel.: 26-424
Tel.: 06 1 460-0796
 

Újdonságok

2020.03.06 10:56
köszönőlevél 2020 Petőfi Laktanya.pdf (240 kB)
2019.10.21 23:03
A baráti kör tagsága 2019. szeptember 9-ei...
2019.03.08 13:18
honvedelem.hu/cikk/114860_latogatas_a_petofi_lakta
2019.02.17 16:51
A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az...
2019.02.17 16:48
A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az...
2019.01.12 20:54
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik...
2018.07.08 19:00
Regisztráció: www.amiertaharangszol.hu
2018.03.16 14:02
Türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után...
2018.02.19 21:59
Türelemmel viselt, súlyos betegség után ma...
2017.04.10 03:04
      A közlekedési...
2016.11.06 15:04
http://www.honvedelem.hu/cikk/60174_a_megalakulas_
2016.10.30 15:58
http://www.honvedelem.hu/cikk/60019_ismerkedes_a_k
2016.05.07 07:09
    Budapesttől mindössze 30...
2016.02.06 12:38
  2016. március 10-én 18.30 óra...
2015.12.22 16:26
Megjelent Hajós Tilda grúziai békefenntartó...
2015.12.06 09:14
  Inkognitóban, nem kéményen át, de nem is...
2015.10.19 21:26
  Alig egy esztendős múltra tekint vissza...
2015.10.20 09:07
Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor vezérezredesre...
2015.10.01 13:51
Lépj vissza a honlap "Közérdekű"...
2015.09.10 17:27
A Harminckettesek Baráti Köre...
2015.08.01 11:36
http://www.honvedelem.hu/cikk/52398_parancsnokvalt
2015.07.22 21:45
http://www.honvedelem.hu/cikk/52237_amiert_a_haran
2015.06.18 10:08
Jó ötletnek találtuk - megnéztük -...
2014.06.26 15:15
www.honvedelem.hu/cikk/44939_valodi_katonanemzet_v
2014.05.28 16:00
www.honvedelem.hu/cikk/44354_a_bekefenntartokra_em
2014.05.28 15:57
www.honvedelem.hu/cikk/44355_harangszo_idezte_fel_
2014.05.28 16:13
www.honvedelem.hu/cikk/44290_mult_es_hagyomany_jov
2014.05.10 10:08
A Harminckettesek Baráti Köre és a Budapest...
2013.05.15 08:41
Álmomban katona voltam hős bátor ki nem félt...

Elérhetőség

Harminckettesek Baráti Köre 1118 Budapest
Budaőrsi út 49-53
Vastagh László
+36 30 200-3737

Schütt András
+36 30 651-0069
vastaghl@chello.hu